Sürdürülebilir Tarım

Amaç ekolojik dengeyi bozmamak hatta ekolojik dengeye fayda sağlamaktır.

Dünya, yaşamın devam etmesini sağlamak için birçok kaynak sunsa da bu kaynaklar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Kaynakların tükenmesi, yaşamın devamlılığını güçleştirmektedir. Bu noktada gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek amaçlı sürdürülebilirlik çalışmaları gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Modernleşen dünyada sürdürülebilirlik, zaruri bir ihtiyaçtır. Bu bağlamda hem kişi hem de şirketlere büyük görevler düşmektedir. Sürdürülebilirlik kapsamında, canlıların sağlıklı koşullarda yaşayabilmesi için sürdürülebilir tarım öne çıkan çalışmaların başında gelmektedir. Gelecek nesillerin rahat bir dünyada yaşaması için ekip biçilebilecek sürdürülebilir topraklar oluşturmak önem arz ediyor. Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak, çeşitli yöntemler ile mümkün hale gelebiliyor.

Sürdürülebilir Tarım Nedir?

İnsan hayatının devamı için kaliteli ve yeterli gıda ürünün, doğal hayatın akışını bozmadan, doğa ile uyumlu olarak üretilmesi için geliştirilen tüm uygulamalara sürdürülebilir tarım denir. Dünya, tüm canlılar için eşsiz kaynaklar sunan harika bir yuva olsa da bu kaynaklar sonsuz değildir. Sürdürülebilir tarım tam da bu noktada bu kaynakların korunması ve olabilecek en verimli şekilde kullanılması amacıyla hareket eder. Endüstriyel tarım ile çok fazla üretim yapmak ve kar elde etmek mümkün olsa da bu yöntemin uzun vadede hem doğayı hem de canlı hayatını tehlikeye atacak sonuçlar ürettiği bilinen bir gerçek. Sürdürülebilir tarım, günü kurtaran çözümler üretmekten ziyade uzun vadede fayda sağlayarak, doğanın ve tüm canlıların hayatının devamlılığını amaçlayan çözümler sunar.

Sürdürülebilir Tarım Nasıl Yapılır?

Sürdürülebilir tarım için öncelikle toprak en verimli ve en doğal haline getirilmelidir. Bu amaçla ilk olarak toprağın tarım için kullanılmasına engel oluşturan sebeplerin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılmalıdır. Örneğin erozyon bu sorunlardan biridir. Toprak kayıplarına neden olan erozyonu önlemek için birtakım önlemler alınabilir.  Bitki örtüsü tahribini azaltmak, ağaçlandırmaya önem vermek, eğimli yamaçları basamaklar halinde düzenlemek, araziyi nadasa bırakmak yerine nöbetleşe ürün ekmek erozyonu önlemek için alınabilecek tedbirlerden bazılarıdır.

Toprağınız tarım için elverişli hale geldiyse ürünlerin yetiştirilmesi esnasında su tüketimine de dikkat etmeniz gerekir. Sürdürülebilir tarımda amaç ekolojik dengeyi bozmamak hatta ekolojik dengeye fayda sağlamaktır. 

Sürdürülebilir tarımın çıktısı olan ürünler doğal ve insan sağlığına fayda sağlayacak yapıda olmalıdır. Bunun yanında tarım ilacı vb. uygulamalarla toprağın çevresindeki canlı hayatını etkilememelidir.

Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları Nelerdir?

 

Sürdürülebilir tarım için en önemli nokta, toprağı boş bırakmak yerine dönüşümlü ekim yapmaktır. Çünkü yabancı otlar toprağın verimini olumsuz etkileyebilmektedir. Bunun önüne geçmek için farklı bitki türleri ekmek ve toprağı bu şekilde beslemek gerekir.

 

Bazı çiftçiler her yıl düzenli olarak aynı ürünü ekerler. Çünkü bu ürünün bakımı üzerine bilgi sahibidirler ve böyle bir pazarları vardır. Bu noktada ana ürünü değiştirmek yerine aynı bitkinin farklı türlerini ekmek sürdürülebilir tarım açısından da fayda sağlayacaktır. 

 

Dönem dönem toprağa yonca gibi örtücü bitkiler ekmek fayda sağlar. Bu tarz bitkiler yapıları gereği toprağı besler ve yeniler.

 

Geleneksel çiftçilik yöntemlerinde toprağı sürmek önemli bir hazırlık aşamasıdır. Bu sayede yabani otlar temizlenir ve tarla ürün için hazır hale gelir ancak toprak sürmek toprağın azalmasına da sebep olur. Tarlayı sürmek yerine, azaltılmış toprak işleme veya toprak işlemesiz tarım yöntemleri tercih edilebilir. Bu yöntemlerde tohum direkt toprakla buluşur. Böylece erozyon önlenir ve toprak daha verimli hale gelebilir.

 

Tarım ilacı kullanımı hem ürüne hem de doğaya zarar verir. Bazı bitki türleri, çeşitli haşereleri ve kuşları cezbeder. Bazı böcek ve kuş çeşitleri de bitkilere zarar verenleri önler. Bitkilere zarar verecek hayvanları kontrol altına almak için toprağa faydalı böcekler salabilirsiniz.

 

Endüstriyel ve geleneksel tarımda, bitki üretimi ve hayvancılık ayrı iki alandır. Sürdürülebilir tarım yöntemleri içerisinde ise bitki üretimi ve hayvancılık birbirini besleyen iki alan gibi ele alınır. Hayvanların hareketi toprak için fayda sağlar. Çünkü bastıkları yerlerde toprağı sıkıştırırlar bu da erozyonu önlemeye yardımcı olur. Ayrıca dışkıları toprak için gerekli olan doğal gübreyi sağlar.

 

Sürdürülebilir Tarımın Faydaları Nelerdir?

 

Sürdürülebilir tarım uygulamaları, doğal yaşama katkı sunmayı ve doğayı korurken canlı hayatına da fayda sağlamayı hedefler. Toprağın veriminin artmasına bağlı olarak nesli tükenme tehlikesi altındaki bitki ve hayvanların nesillerin devamı konusunda da etkili olan sürdürülebilir tarım sistemleri uzun vadede hem verimlilik hem de karlılığı da artıracaktır.

 

Sürdürülebilir tarım; çevre kirliliğini önleme, enerji tasarrufu sağlama, su miktarı ve kalitesini koruma, sağlıklı üretim yapma, biyolojik çeşitliliği koruma gibi alanlarda da oldukça etkilidir.

 

Thacemis Tarım’ın sürdürülebilirlik​ yaklaşımının temelinde “Doğa ve Tarım” anlayışı yatar.

 

Türkiye’nin verimli toprakları ve iklim koşullarıyla avantajlı tarım potansiyeline sahip olduğunun farkındalığıyla çalışmalarına devam eden Thacemis Tarım, bölgemizdeki çiftçilere yönelik yenilikçi çözümler sunarak hem farkındalık yaratmayı hem de fayda sağlamayı amaçlıyor.