Anamur Ziraat Odası Başkanı, Sn. Ahmet Şeref Gümüş'e, çiftliğimizi ziyaret ederek, göstermiş olduğu alaka ve vermiş olduğu yararlı bilgiler için, çok teşekkür ediyoruz.

Fidan Ayarı

Muz yetiştiriciliğinde, anaçtan, sonraki yıla bırakılacak fidanın seçilmesi ve diğer fazla fidanların temizlenmesi işlemine fidan ayarı denir. Bu işlem alınacak ürünün kalitesini, miktarını ve zamanını doğrudan etkiler. Bu yüzden fidan ayarının, bilinçli yapılması çok önemlidir.

Muz Fidanı Nasıl Çoğaltılır?

Pinçlerle üretim: Toprakaltı yumrusundan çıkan pinçlerle üretim muz fidanları, bitkinin toprakaltı gövdesinden süren 40-50 cm boyunda dar (kılıç) yapraklarının topraktan köklü olarak sökülmesiyle elde edilir.

Toprak altı yumrularla üretim: Toprak altı yumrular göz adedine göre parçalanır (patates üretiminde olduğu gibi). Bu parçalar sıcak yastık veya seralara dikilir. Parçaların sürgün vermesi sağlanır. Elde edilen sürgünler gerçek yerlerine dikilir.

Makro ve mikro (laboratuvar ortamında yapılır ve doku kültürü olarak adlandırılır.) olarak ikiye ayrılmaktadır.

Muz Yetiştiriciliği

Fidan Seçimi

Doku Kültürü

Nasıl Yapılır?

  • Doku kültürü için steril (temiz) koşullar oluşturmak gerekir. Önce besi ortamı hazırlanıp sterilize edilir, bitkiler sterilize edilip besi ortamına yerleştirilir. Sonra da bitkiler uygun şartlarda gelişmeye bırakır.

Doku Kültürü

Sterilizasyon Yöntemleri

  • En yaygın yöntemler; basınçlı sterilizasyon (otoklav), kimyasal (etanol, sodyum hipoklorit vb), ışınla (UV, gama) ve hava sterilizasyonudur (hepafiltrasyon, steril kabin)

Doku Kültürü

Neden önemlidir?

  • Tarımda anaç seçimi çok önemlidir. Kalitesiz anaç, mahsülün niteliğine ve niceliğine zarar verir. Doku kültürü vejetatif çoğaltım yöntemleri içerinde en güvenilir yöntemdir.